Za izlagače

Kao izlagači na sajamu mogu da učestvuju sva pravna lica koja se bave proizvodnjom ili prometom robe, odnosno pružanjem usluga, po pravilu iz svih privrednih grana, koja rezervišu svoje mjesto.
Očekivani izlagači na sajmu su obrti, mala i srednja preduzeća, udruženja poduzetnika, akcionarska i druga društva, privredne komore, turističke i druge organizacije privatnog i javnog sektora, holding kompanije, lokalne samouprave, ministarstva i dr.
Djelatnosti izlagača su stari zanati, umjetnički zanati, poljoprivreda, prehrambena industrija, proizvodnja odjeće i obuće, proizvodnja ambalaže, drvna i industrija plastične galanterije, hemijska industrija, poljoprivreda sa svim pratećim elementima, elektroindustrija, metaloprerada, mašinska industrija, građevinarstvo, informacione tehnologije, turizam i ugostiteljstvo, itd.

IMG_0883_resize

ZAŠTO UČESTVOVATI NA SAJMU

Međunarodni sajam poduzetništva i obrta BOSP EXPO u Brčkom je prilika da u novom okruženju sa provjerenim organizatorima:

  • jedinstvenom prezentacijom svih vaših proizvoda i usluga, upoznate i zainteresujete širok spektar posjetilaca, od potrošača do potencijalnih poslovnih partnera,
  • da kroz personalizovanu prezentaciju svog biznisa upoznate lokalnu i širu sredinu, odmerite konkurenciju, steknete uvid u promene na tržištu i istaknete svoje komparativne prednosti,
  • da direktnom interaktivnom komunikacijom sa potencijalnim klijenatima efektivno i sveobuhvatno predstavite nove proizvode i usluge, a pri tom dobijete upotrebljive povratne informacije o svojoj ponudi,
  • da u saradnji sa drugim obrtnicima, privrednicima i donosiocima odluka jasnije definišete probleme u poslovanju, pronađete adekvatne puteve za njihovo rješavanje i time učine svoj biznis prosperitetnijim i efikasnijim,
  • da kroz kreativnu razmjenu iskustava sa drugim učesnicima otkrijete i definišete načine za kvalitetniju ponudu postojećim i potencijalnim klijentima,
  • da uspostavite poslovne veze i kontakte, ostvarite uvid u trenutne i buduće zahteve tržišta i svojom ukupnom promocijom stvorite uslove za ostvarenje ciljeva poslovanja,
  • da se stvori odskočna daska, impuls, za kontinuirano poslovanje u bližoj i daljoj budućnosti,
  • da se atraktivnošću ponude i uređenja štanda privuče pažnja medija i time dobije promocija koja prevazilazi sajamsko-izložbeni prostor,
  • da kroz jedinstvenu sajamsku manifestaciju u regionu steknete novu uvid u sebe i svoje poslovanje i takvim pozitivnim stavom privučete i ostvarite još bolje rezultate u svim domenima poslovanja.

Organizator: SAJAM BRČKO EXPO | Copyright 2018. Sva prava pridržana. | Developed by: AAnicic, Colosseum marketing agency