Pravila sudjelovanja

1. Opći uvjeti izlaganja uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao Izlagača, i Sajam expo d.o.o. Brčko kao Organizatora.

2. Izlagač prijavljuje svoje sudjelovanje na sajmu BOSP EXPO 2018 od 27. do 29. septembra 2018. godine ( u daljnjem tekstu:Sajam) Prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta.Potpisanom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da, je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća.

3.Izlagač ne može izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora.

4.U slučaju daIzlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se podmiriti nastale troškove.Izlagač treba Organizatoru pisano otkazati nastup najmanje 10 dana prije početka Sajma. Ukoliko se otkazivanje uruči u vremenu kraćem od 10 dana od početka Sajma, Izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

5.Izlagač je dužan najkasnije jedan dan prije početka Sajma urediti i opremiti izložbeni prostor.

6.Organizator ima pravo odbiti Prijavu i u sljedećim slučajevima: ukoliko Organizator ima nenaplaćena potraživanja prema Izlagaču, ukoliko je traženi prostor već rasprodan.

7. Neposrednu prodaju na Sajmu Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran.

8. Izlagač se obvezuje da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će u radnom vremenuSajma biti prisutan u svom prostoru, da će po završetku sajamske priredbe Organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je i preuzeo, da će svaku prouzročenu štetu podmiriti, da će Organizatoru podmiriti najam izložbenog prostora i troškove tehničkih usluga odmah po ispostavljanju ugovora i računa.

9. Organizator će prema popunjenoj Prijavi ispostaviti ugovor i račun za naručeni izložbeni prostor i osnovne tehničke usluge koji je odmah plativ na račun Organizatora otvorenog kod Po uplati Organizator jamči dogovoreni prostor i poziciju. Reklamacije na račun dostavljaju se u roku 10 dana od datuma izdavanja. Naknadni se prigovori neće uzeti u obzir.

10. Izlagač, po izvršenoj uplati, ima pravo na besplatne akreditacije ovisno o veličini zakupljenog prostora. Za prostor veličine do 14 m² – 2 akreditacije, a za svakih daljnjih 7 m², po jednu.

11. Izlagač može započeti s radom na uređenju izložbenog prostora dva dana prije početka Sajma, a mora ga isprazniti idući dan po završetku. Ukoliko Izlagač ne isprazni sajamski prostor u roku, Organizator ne odgovara za Izlagačevu robu.

12. U slučaju spora nadležan je sud u Brčkom.

Organizator: SAJAM BRČKO EXPO | Copyright 2018. Sva prava pridržana. | Developed by: AAnicic, Colosseum marketing agency