1351q6516

1351q6516

BOSP EXPO BRČKO – MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA I OBRTA
PROFIL SAJMA
Sajam poduzetništva i obrta BOSP EXPO 2018. održava se po prvi puta od 27.-29.septembra 2018.godine na lokaciji Luka Brčko na izložbenom prostoru veličine oko 5000m2.
Međunarodni i regionalni sajam poduzetništva i obrta BOSP EXPO je opšti nespecijalizovani sajam poslovnih dostignuća obrtnika, poduzetnika i privrednika Bosne i Hercegovine, regije ali i svih zaintersovanih strana.
Sajam se organizuje sa ciljem da posetioci vide ono što privreda u ovom kraju ima da ponudi, da postane mjesto okupljanja poslovnih ljudi i zajednice i tako pomogne realizaciju i iniciranje novih projekata i poslovnih ideja te kroz umrežavanje pozitivnih priča generiše nova ulaganja u privredu Brčko Distrikta i cijelog regiona.

ORGANIZATOR
SAJAM EXPO
BRČKO je novosnovano specijalizovano privredno društvo, ali sastavljeno od iskusnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom, koje se bavi organizacijom sajamova poduzetništva u opštinama i gradovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Misija naše kompanije jeste da Bosnu i Hercegovinu učinimo zemljom poželjnom za život, rad i ulaganje. Naš cjelokupan rad je u najboljem interesu naših klijenata, partnera i zajednice u kojoj realizujemo projekte.
Najveću pažnju posvećujemo razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva kao generatora regionalnog i lokalnog rasta i razvoja jer angažuju lokalnu i regionalnu infrastrukturu i zapošljavaju novu radnu snagu. To se prije svega odnosi na smanjenje stope nezaposlenosti, poticanje privrednog oživljavanja slabije razvijenih kantona, doprinos izvozu, poticanju lokalnog razvoja i ponude, privlačenje investicija i razvoj pozitivne poduzetničke klime u Bosni i Hercegovini.
Sajmove poduzetništva organizujemo u saradnji sa lokalnim samoupravama, koje u ulozi dobrog domaćina podstiču privatnu inicijativu, umrežavanje i upoznaju stanovništvo i potencijalne investitore sa privredom grada/opštine i regiona. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Bosp EXPO Brčko predstavlja manifestaciju multifunkcionalnog karaktera koja nudi širok spektar mogućnosti i prilika za saradnju poduzetnika, javnog sektora i institucija međusobno i sa posjetiocima sajma.

Organizator: SAJAM BRČKO EXPO | Copyright 2018. Sva prava pridržana. | Developed by: AAnicic, Colosseum marketing agency